Gå direkt till innehåll
Enskild motion lyfter Skånes Dansteaters potential som nationell institution för dans

Pressmeddelande -

Enskild motion lyfter Skånes Dansteaters potential som nationell institution för dans

Riksdagsledamöterna Per-Arne Håkansson (S) och Rose-Marie Carlsson (S) lämnade under riksdagens allmänna motionstid in motionen "Skånes Dansteaters potential som nationell institution för dans". I motionen föreslås Riksdagen ställa sig bakom att se över förutsättningarna för Skånes Dansteater att verka som nationell institution inom danskonsten och tillkännage detta för regeringen. Motionärerna menar att verksamheten har nått gränsen för vad som är möjligt med nuvarande resurser. Ytterligare utveckling och en större tillgänglighet gentemot publiken kräver att det offentliga tar initiativet och förstärker resurserna.

I enskild motion S1012 till riksdagen 2022/23:1169 lyfter Per-Arne Håkansson och Rose-Marie Carlsson att dans som konstart och uttrycksform saknar en nationell institution i Sverige. Att den verksamhet som bedrivs i Skånes Dansteater har kvalitet, kunskap och på många sätt potential för att fungera som en nationell institution.

I motionen lyfts Skånes Dansteaters historia fram och de hundratals produktioner som sedan starten 1995 har sprungit ur drivkraften att förändra och utveckla. Det faktum att Skånes Dansteater sedan 2011 har arbetat med att vidga perspektiven om vem som får ta plats på scenen har resulterat i flera initiativ och projekt. Initiativen har i sin tur lett till att dans har introducerats för personer med funktionsvariationer.

Motionärerna betonar även det globala perspektivet som genomsyrar Skånes Dansteaters verksamhet och som är av stor vikt för utvecklingen framåt, men fastslår att förutsättningar för att skapa fler speltillfällen och fler möjligheter för publiken att ta del av professionell dans kräver förbättrade möjligheter att utveckla en kontinuitet i verksamheten med långsiktig planering.

Per-Arne Håkansson och Rose-Marie Carlsson avslutar med att konstatera att konstområdet ha nått gränsen för vad som är möjligt att producera inom de nuvarande ramarna. Om man med kulturpolitiska målsättningar vill få till en större utveckling med en större tillgänglighet gentemot publiken måste det offentliga ta initiativet och förstärka resurserna.

Som jämförelse lyfts Kungliga Dramatiska Teatern, som är Sveriges nationalscen, och Dramaten, som verkar utifrån ett uppdrag från regeringen med uppdrag att förvalta teaterhistorien samt arbeta för teaterkonstens utveckling. Skånes Dansteater som nationell institution inom danskonsten skulle utveckla och förvalta danskonsten.

För kommentarer

Per-Arne Håkansson, tjänstgörande riksdagsledamot (S): per-arne.hakansson@riksdagen.se
Rose-Marie Carlsson, tjänstgörande riksdagsledamot (S): rose-marie.carlsson@riksdagen.se

Linda Dahlberg Wirje, ordförande i Skånes Dansteaters styrelse: linda@wirje.se

Mira Helenius Martinsson, VD och konstnärlig ledare Skånes Dansteater: mira.helenius@skanesdansteater.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Skånes Dansteater är en institution i rörelse, Sveriges enda oberoende dansinstitution med ett danskompani baserat i Malmö. Genom att erbjuda en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar vi till ett socialt hållbart samhälle. Vi arbetar i nära dialog med konsten, kulturen och människorna i den värld vi alla delar för att fler ska upptäcka kraften i den samtida dansen. Skånes Dansteater ägs av Region Skåne.

Kontakter

Jessica Widegren

Jessica Widegren

Presskontakt Kommunikationschef Pressansvarig Marknad och press 0705 400 927