Följ Skånes Dansteater

Slutsålda hus men risk för underskott för Skånes Dansteater 2019

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2019 15:15 CET

Samtliga föreställningar av Skånes Dansteaters senaste produktion Korea Connection i Malmö är utsålda, och var det redan långt innan premiären. Trots detta är det ekonomiska läget kärvt.

På styrelsesammanträdet för Skånes Dansteater den 22 februari avhandlades de ekonomiska villkor som Region Skåne lagt för institutionen 2019 och de konsekvenser detta får för verksamheten. Styrelsen beslutade i full enighet att inte göra några förändringar i lagd budget och prognosticerar därmed med ett underskott.

Styrelsen konstaterar att verksamhetsbidragen inte kommer att skrivas upp för året, vare sig det statliga anslaget som kommer via regionens kulturnämnd eller ägarbidraget från regionstyrelsen. Då heller inga sökbara medel kommer att utlysas, ser styrelsen dystert på möjligheten att via projektbidrag finansiera det utvecklingsarbete som drivits inom områden som dans, hälsa och livskvalitet, dans och integration respektive dans och funktionsvariationer.

Styrelsen kunde vidare konstatera att större delen av budgeten redan är låst i form av åtaganden, i såväl fastighet och personal som i årets uppbokade produktioner. Endast en mycket liten del av ekonomin är i det här skedet av året rörlig, vilket betyder att en neddragning i budget skulle få drastiska konsekvenser och särskilt kunna drabba utsatta och resurssvaga grupper.

– En enig styrelse beslöt att inte riskera varken vår högprofilerade samtida dans eller vårt tillgänglighetsarbete, genom att till exempel säga upp personal eller göra drastiska nedskärningar i den så framgångsrika Dialogverksamheten, rapporterar ordförande Lotta Hedström (mp) och fortsätter:

Vi utgår från att Regionledningen är medvetna om vilka mervärden Skånes Dansteater skapar och hoppas självklart på att det kommer ett bidrag under året som gör att bolagets soliditet inte riskeras.

– Vi är trygga med kvaliteten i de värden som skapas av Skånes Dansteater. Den plattform vi under tio års tid så framgångsrikt byggt, där vi med danskonsten och dansarna i fokus också tar ett socialt ansvar genom dialogverksamheten, har blivit en helt unik kombination utan motsvarighet i landet, säger Åsa Söderberg, VD och konstnärlig ledare.

– Just relationen mellan ensemblens föreställningar och Dialogverksamheten har lett till många nyskapande möten och konstnärlig utveckling. Tillsammans med vårt tillgängliggörande av dansscenen för grupper som vanligen inte har något tillträde till den – varken på, framför eller bakom – har blivit till ett kännemärke för hela Skåne och mött stor respekt, såväl nationellt som internationellt. Detta vill nog ingen riskera.

Lotta Hedström förtydligar:

– Vi är trogna vårt ägardirektiv och de kulturpolitiska mål som satts i regionen och ser oss därför för första gången i bolagets historia nödsakade att gå in med ett prognosticerat underskott på 600 tusen kronor i början av året.

.....

Kontakt: Styrelseordförande Lotta Hedström. Telefon 070 995 7390.

Skånes Dansteater är en institution i rörelse. Oavsett om du tillhör våra regelbundna gäster eller de som ännu inte upptäckt oss, finns här en plats för dig. Vi ger dig möjlighet att utmanas, beröras, lära, pröva och ompröva.

Spelplatserna varierar. Ofta är det vår egen scen i Dockan i Malmö, men det kan även vara på andra platser som Malmö Opera. Vi spelar regelbundet på andra platser i Skåne och turnerar såväl nationellt som internationellt.

Vi är Sveriges största fristående dansinstitution. Våra huvudmän är Region Skåne och Malmö stad. Det betyder att det är invånarna i Skåne som äger verksamheten och att vi finns till för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.